Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Chiều 26 -12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ( 03/3/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2024).

 Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng Trong Bộ đội Biên phòng Thành phố đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Hội đồng thí đua – Khen thưởng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn đơn vị đã diễn ra liên tục, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và phong trào thi đua yêu nước địa phương, các đợt thi đua cao điểm, đột kích, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức…, tạo động lực quan trọng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại diện các phòng, Văn phòng, đơn vị thuộc BĐBP Thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Toàn đơn vị đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, kết quả cao hơn năm 2022, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, Quân đội. Đặc biệt lực lượng Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức nhiều hoạt đồng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Thành phố (07/5/1975-07/5/2025).

Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP Thành phố trao tặng Cờ thi đua và đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2023.

Để tạo động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biến phòng Thành phố hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ( 03/3/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2024) với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “65 ngày thi đua lập công Quyết thắng”.

 Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố ghi nhận, biểu đương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả trong phòng trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được đồng thời nhấn mạnh, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh, “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Bí thư đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ tiên tiến cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát động phát động tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ( 03/3/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2024) và trao thưởng phong trào thi đua quyết thắng do Bộ tư lệnh quyết định cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

 Lương Kiểm – Tiến Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *