Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị và học tập các chuyên đề giáo dục chính trị đợt 1 năm 2023.

Ngày 5 -4, , Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố tổ chức học tập các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị và giáo dục chính trị đợt 1 năm 2023.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị và các chuyên đề giáo dục chính trị đợt 1 năm 2023.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị  gồm có 6 chuyên đề và 2 chuyên đề giáo dục chính trị đợt 1 năm 2023 sẽ được tổ chức trong ba ngày 5, 6 và ngày 7 – 4 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nắm vững nghiệp vụ công tác của tổ chức cơ sở đảng như: công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, trang bị cho mọi cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ trong toàn đơn vị nâng cao nhận thức, nắm vững và nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản về giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân ở đơn vị cơ sở. Xây dựng chi, đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Lương Kiểm- Tiến Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *