CỤC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ II (VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ) THAM QUAN BẢO TÀNG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 22/3/2023, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh vinh dự  đón tiếp Cục Hành chính – Quản trị II Văn phòng Chính phủ đến tham quan, học tập  và giao lưu  sinh hoạt chính trị tại Bảo tàng.Chiến dịch Hồ Chí Minh

Các đồng chí cán bộ, đảng viên sinh hoạt chính trị tại Bảo tàng.

  • Sau đó, các đồng chí thuộc Cục Hành chính – Quản trị II (Văn phòng Chính phủ) đã sinh hoạt chính trị chuyên đề: Tăng cường tính “Tiên phong”, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan “trung ương”.

Thông qua chuyến tham quan và sinh hoạt chính trị tại Bảo tàng, giúp các đồng chí Cục Hành chính – Quản trị II (Văn phòng Chính phủ) hiểu hơn về truyền thống dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí phấn đấu trong lao động và công tác; bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước, trân trọng giá trị của hoà bình; mỗi người đảng viên cộng sản luôn tự soi, tự sửa và tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình. Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những điều đó được kết tinh từ những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, các Đảng viên luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cùng xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

      Các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Văn phòng Chính phủ chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng.

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh nằm ở số 2 đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM. Trước năm 1975, đây là Trường Cao đẳng Quốc phòng. Sau năm 1975, nơi đây đã trở thành phòng trưng bày chuyên đề về Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 11/12/2020, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang đã ký quyết định đặt dấu mốc nâng Phòng Trưng bày Chiến dịch Hồ Chí Minh thành Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, do Quân khu 7 quản lý.

Đến thăm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Cục Hành chính – Quản trị II (Văn phòng Chính phủ) có cơ hội được tận mặt cảm nhận những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh; nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 qua các chiến dịch tiêu biểu, như Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế – Đà Nẵng và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh… Ngoài ra, tại bảo tàng còn trưng bày những hình ảnh phản ánh sức mạnh tinh thần, sức mạnh của quần chúng nhân dân, nghệ thuật toàn dân đánh giặc diễn ra ở các địa phương từ nông thôn, thành thị, rừng núi và đồng bằng trong địa bàn tác chiến chiến dịch, tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975…

Các cán bộ, đảng viên nghe Thuyết minh tại Bảo tàng.

                    Tiến Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *