Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước tập huấn công tác pháp luật năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội các cấp, các đồng chí tuyên truyền viên pháp luật các huyện, thị, thành Hội và Hội CCB Khối 487 trong tỉnh về những văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB, hoạt động của Hội và của hội viên Cựu chiến binh; nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật, chất lượng hiệu quả công tác pháp luật của Hội CCB thời gian tới. Nâng cao hiệu lực hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò Hội CCB cơ sở trong bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, hội viên Hội CCB, quyền và nghĩa vụ của tổ chức hội các cấp trong thực hiện luật dân chủ ở cơ sở.

Quang cảnh cán bộ tham dự tập huấn

Hội CCB tỉnh Bình Phước tổ chức tập huấn công tác Pháp luật cho cán bộ hội các cấp, các đồng chí tuyên truyền viên pháp luật các huyện, thị, thành Hội và Hội CCB Khối 487 trong tỉnh. Trong đợt tập huấn lần này 173 học viên được nghiên cứu, quán triệt 2 Chuyên đề về “Nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” và “Một số kỹ năng nghiệp vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp luật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam”.

Đại tá Phan Văn Thư, phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu tại Hội nghị tập huấn công tác Pháp luật năm 2023 của Hội CCB tỉnh Bình Phước.

Sau tập huấn, để thực hiện công tác pháp luật trong Cựu chiến binh, thời gian tới cán bộ hội các cấp, các đồng chí tuyên truyền viên pháp luật các huyện, thị, thành Hội và Hội CCB Khối 487 trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nắm chắc nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định 59 ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 191 ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình phước.

Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Bé Năm giới thiệu chuyên đề Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Hội nghị tập huấn.

Hội CCB các cấp với tư cách là tổ chức chính trị- xã hội chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia trách nhiệm cao vào việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là những nội dung rất quan trọng ở cơ sở tham gia vào quản lý xã hội, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, đồng thời là tính ưu việt của chế độ ta./.

Lê Huy Chung

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *