QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

Ngày 10/03/2023, Đảng ủy BĐBP Thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ cơ quan Bộ Chỉ huy. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên là chỉ huy các cơ quan chức năng báo cáo nội dung các chuyên đề bao gồm: Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo ;Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thông qua hội nghị đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 1652 -NQ/QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Thành phố yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết ở chi, đảng bộ mình nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Đồng thời, ngay sau khi Đảng ủy ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện, khẩn trương xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch của cấp mình để triển khai thực hiện.

Thanh Hải – Tiến Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *