BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam

Ngày 10/8, BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (gọi tắt là Luật Sĩ quan). Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Hiếu Thảo, Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Luật Sĩ quan; đồng thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung được quy định trong Luật Sĩ quan. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố luôn bám sát quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, các nội dung được quy định trong Luật Sĩ quan, các văn bản hướng dẫn chi tiết của cấp trên và chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Trong đó nổi bật là, đơn vị đã tổ chức giải quyết số lượng cán bộ, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp theo đúng tổ chức biên chế; thực hiện tốt việc quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có ý thức trách nhiệm và tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo cơ quan tập trung rà soát, bổ sung các kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; kịp thời triển khai các quy định, quy trình, hướng dẫn, chế độ, chính sách, quyền lợi sĩ quan được hưởng… Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, động cơ phấn đấu của đội ngũ cán bộ các cấp khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ và cống hiến lâu dài trong Quân đội.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan tại hội nghị, Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu những kiến nghị, đề xuất của BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan chức năng cấp trên trong thay đổi, điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Luật Sĩ quan. Cụ thể, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Sĩ quan còn có những khó khăn, bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: Với quy định tăng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội như hiện nay, sĩ quan có quân hàm từ trung tá trở xuống, khi nghỉ hưu đều không đủ điều kiện hưởng lương hưu 75%, không có đủ 35 năm đóng Bảo hiểm xã hội (trừ các trường hợp kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, chuyển ngành…), do đó cần nghiên cứu tăng tuổi phục vụ tại ngũ để đỡ thiệt thòi cho cán bộ khi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, chính sách tiền lương hiện hành đối với sĩ quan còn thấp, chưa thu hút được nguồn lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân đội; chính sách nhà ở hiện nay đã được quy định cụ thể trong Luật sĩ quan, tuy nhiên chưa có nghị định quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, do vậy chưa giải quyết triệt để vấn đề nhà ở, chưa thực sự thu hút, động viên sĩ quan yên tâm công tác, cống hiến xây dựng đơn vị. Đồng thời, đề nghị cấp trên cụ thể hóa chức danh tương đương, trần quân hàm đối với các chức vụ được quy định trong tổ chức biên chế của lực lượng BĐBP nói chung, BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhằm phục vụ tốt cho Đề án cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và công tác đề bạt thăng quân hàm, điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ. Đối với các quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan, kiến nghị không giới hạn số lần tăng lương với sĩ quan; đề nghị điều chỉnh, bổ sung các chức danh được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự trong BĐBP cho phù hợp, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ, chỉ ra những khó khăn còn tồn tại trong thực hiện Luật Sĩ quan. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất nâng chức danh tương đương đối với một số chức vụ; nâng trần quân hàm của các sĩ quan giữ chức vụ trợ lý các phòng thuộc Bộ Chỉ huy; thực hiện chế độ lao động đặc thù của sĩ quan; kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ; chế độ nghỉ hưu của sĩ quan, đặc biệt là các chế độ chính sách về nhà ở, tiền lương đối với sĩ quan; đánh giá sự phù hợp giữa luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục cụ thể, bảo đảm cho Luật Sĩ quan được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thành phố đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Sĩ quan; đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực hiện, từ đó kiến nghị Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan chuyên môn cấp trên tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo để đảm bảo việc sửa đổi Luật Sĩ quan và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan.

 Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan.

Nguyễn Đức Thắng – Tiến Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *