Chương trình gặp gỡ và giao lưu báo chí với doanh nghiệp: Chung tay bảo vệ môi trường

 Để tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, ngày 19/12/2023, Câu lạc bộ (CLB) truyền thông Xanh (Hội Công nghệ vi mạch và bán dẫn TP.Hồ Chí Minh), tổ chức chuyến đi thực tế tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Ông Phạm Hoàng Điệp- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn phát biểu

Theo ông Phạm Hoàng Điệp- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Từ nhiều năm qua, Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty tích cực tham gia  công tác xã hội, vì cộng đồng, như: Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây  nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh nặng, chăm lo gia đình chính sách, ủng hội các quỹ vì cộng đồng, tháng hành động vì trẻ em, Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình  Sóng và máy tính cho em, Chương trình xây trường mầm non…với kinh phí nhiều tỷ đồng.

Gặp gỡ và giao lưu tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Câu lạc bộ Truyền thông Xanh đến thăm Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Cùng với đó, Công ty đã đầu tư thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty thực hiện các biện pháp kiểm sóat môi trường trong nước thải, khí thải, bụi, chất thải, xây dựng và hoàn thiện và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về quản 1ý chất lượng- môi trường, góp phần kiểm soát, quản lý chặt các nguồn phát sinh gây ảnh hưởng tới môi trường. Hiện nay, Công ty tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới phát triển xanh và bền vững….

Chuyến gặp gỡ và giao lưu tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, đã để lại ấn tượng tốt, tạo sự gắn kết giữa 2 đơn vị, từ đó chia sẻ những khó khăn và động viên, tuyên truyền những mô hình mới, sản phẩm mới, với mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường.

 

Tạ Tùng – Đình Chiến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *