Hội Cựu chiến binh xã Thanh An vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Để tập hợp thu hút đông đảo hội viên Cựu chiến binh (CCB) tham gia thi đua yêu nước, đặc biệt là Công tác vận động hội viên Hội CCB tham gia các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội CCB xã Thanh An tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mà nòng cốt là tổ hợp tác và hợp tác xã.

Trong quá trình hoạt động Hội CCB phối hợp với Hội Nông dân và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể, đến nay đã thành lập được 03 hợp tác xã và 01 tổ hợp tác trên địa bàn xã, gồm: Hợp tác xã chăn nuôi – Dịch vụ; Hợp tác xã dưa lưới hữu cơ; Hợp tác xã sản xuất và chế biến Điều; Tổ hợp tác chăn nuôi heo rừng lai.

Trong đó: Hợp tác xã chăn nuôi – Dịch vụ: có 38 thành viên (hội viên Hội CCB tham gia 04 đồng chí, 02 đồng chí hội viên là đảng viên, 01 đồng chí là chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc HTX). Hiện nay HTX chăn nuôi – dịch vụ đang nuôi 150.000 gà thịt, 30.000 gà đẻ trứng, vịt thịt 30.000 con, 1.500 heo thịt, 100 heo nái; 200 dê thịt, 50 dê đẻ. Với diện tích canh tác: 44 ha, doanh thu bình quân 3,5 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người 7,7 triệu đồng/tháng.

Huyện ủy viên, phó Trưởng Ban dân vận huyện ủy huyện Hớn Quản Lê Minh Khanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết phong trào Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm huyện Hớn Quản năm 2023.

Hợp tác xã dưa lưới hữu cơ: có 14 thành viên; (Hội viên Hội CCB tham gia 02 đồng chí, 01 đồng chí là chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc HTX). Diện tích canh tác: 3.5 ha, tổng sản lượng thu trong năm 245 tấn, tổng doanh thu trong năm 2.710.000.000đ. Thu nhập bình quân đầu người 16 triệu đồng/tháng. Hợp tác xã sản xuất và chế biến Điều: có 32 thành viên (hội viên Hội CCB tham gia 08 đồng chí, 03 đồng chí hội viên là đảng viên). Diện tích canh tác: 60 ha, tổng sản lượng thu trong năm 66 tấn, tổng doanh thu trong năm 1.650.000.000đ về thu hoạch điều cây. Thu nhập bình quân đầu người 4,6 triệu đồng/tháng, có 02 thành viên là chế biến điều, sản phẩm bán ra 37 tấn, doanh thu 7 tỷ 400 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người 308 triệu đồng/tháng. Tổ hợp tác chăn nuôi heo rừng lai: có 05 thành viên (hội viên Hội CCB tham gia 02 đồng chí), với tổng đàn 100 con. tổng doanh thu trong năm 240.000.000đ. Thu nhập bình quân đầu người 4 triệu đồng/tháng.

Hội CCB huyện Hớn Quản tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình Cựu chiến binh cho hội viên Nguyễn Văn Xuân xã Thanh An trong năm 2023.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Lãnh đạo huyện ủy huyện Hớn Quản chụp hình lưu niệm tại hội nghị Tổng kết phong trào Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm huyện Hớn Quản năm 2023.

Tham luận tại Hội nghị Tổng kết phong trào CCB sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp nhau giảm nghèo năm 2023 của Hội CCB huyện Hớn Quản. Chủ tịch Hội CCB xã Thanh An Lê Thái Cảnh khẳng định: Qua tham gia thực hiện các mô hình kinh tế tập thể, đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của hội viên, giúp hội viên tăng thu nhập, xóa hộ nghèo, hộ khó khăn, tạo công ăn việc làm cho các hộ gia đình hội viên Hội CCB và hơn 200 người lao động tại địa phương, đồng thời tạo nên chuỗi liên kết trong lao động và sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, kinh tế địa phương trong xã phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ngay tại cơ sở./.

Lê Huy Chung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *