Hội nghị giao ban Công tác Đảng – Công tác Chính trị quý III năm 2023.

Chiều ngày 12 – 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng – công tác Chính trị quý III năm 2023. Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố (Chủ trì hội nghị).

Trong quý III năm 2023, Bộ Chỉ huy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT quý III năm 2023, kết quả nổi bật như: Đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tư tưởng, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật theo đúng chương trình kế hoạch năm 2023; tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo 01 năm thực hiện Quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong QĐND Việt Nam; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật biên phòng Việt Nam”. Chủ động nắm, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những diễn biến của tình hình; quán triệt, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; thường xuyên thông báo rút kinh nghiệm các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn trong quân đội, Bộ đội Biên phòng. Duy trì thực hiện tốt chế độ, nền nếp công tác thi đua, khen thưởng; tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các hoạt động của BĐBP Thành phố.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng; rà soát, sửa đổi quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 07/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Chỉ đạo tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chương trình, kết luận, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và của Thành ủy đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả; tập trung tham mưu cho Thành uỷ báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Thường xuyên chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

 Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng giấy khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và điển hình dân vận khéo năm 2023.

Tham mưu Thành ủy ban hành Thông tri số 27-TT/TU ngày 08/8/2023 về lãnh đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; sơ kết Phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2023; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” trong Bộ đội Biên phòng Thành phố năm 2023. Duy trì thực hiện tốt các mô hình và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phát huy hiệu quả vai trò của cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, đại biểu HĐND các cấp và đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình; chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để tồn đọng kéo dài, tạo điểm nóng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt Chương trình “Dân vận khéo – kết nối biên cương” và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân trên địa bàn Biên phòng thành phố và các tỉnh biên giới với tổng kinh phí 2,229 tỷ đồng.

 Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và điển hình dân vận khéo năm 2023.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố yêu cầu trong thời gian tới. Tiếp tục tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp khi có biến động. Duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy và quy chế lãnh đạo các nhiệm vụ trọng yếu. Duy trì nền nếp việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2023 chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục, dân chủ, khách quan.

Cũng trong dịp này, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng ( 15/10/1930 – 15/10/2023); tuyên dương cho 6 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và điển hình dân vận khéo năm 2023.

Tạ Tùng – Lương Kiểm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *