Phát huy hiệu quả quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngày 28-7, Đảng uỷ Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ Quận 7 tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tham dự hội nghị có  Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; đồng chí Trần Chí Dũng , Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Quận 7; Thượng tá Nguyễn Văn Đĩnh, Chỉ huy trưởng  Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Nhằm phát huy tốt hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật giữa Đảng ủy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 7, góp phần đổi mới phương pháp, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng.

Trong tời gian tới, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng uỷ Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban kiểm tra Quận uỷ Quận 7 sẽ phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ;lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban kiểm tra Thành ủy, cấp uỷ cấp trên giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trao đổi thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ di cấp ủy cùng cấp quản lý mà có lin quan đến cơ quan phối hợp, phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy chế, kết luận của Đảng; Bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng.

 Lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Chí Dũng , Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Quận 7 đánh giá: Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh và Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ Quận 7 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đó là phải triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bám sát được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị với  phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; qua giám sát để phát hiện nhân tố mới, tích cực, đồng thời nhắc nhở, phòng ngừa, phát hiện sai phạm từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát không đễ xảy ra sai phạm; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần tiến hành kiểm tra kịp thời, kết luận chính xác, khách quan và xử lý nghiêm minh.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ Quận 7 đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Lương Kiểm – Tiến Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *