Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố ngày càng vững mạnh.

Ngày 9 -6, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; kết luận số 31 -KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quân sự Việt Nam” và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154 – CT/ĐUQSTW ngày 09/4/2002 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008 – 2023).

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 24 và kết luận 31, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tổ chức quán triệt phù hợp sát thực tiễn và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các giải pháp có liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; triển khai đồng bộ, các biện pháp công tác biên phòng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, tham gia phòng, chống dịch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng giấy khen cho 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 154.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế – xã hội, kinh tế – xã hội với quốc phòng; tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng và các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; nội dung phong phú, thiết thực, tập trung tuyên truyền đầy đủ về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ vụ quân sự – quốc phòng; định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trước các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; cung cấp thông tin; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội.

Từ đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ Đảng viên trong toàn đơn vị về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy về xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố và tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

 Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng giấy khen cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 154.

 

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã  lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác tuyên truyền đặc biệt của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan đơn vị.

Qua đó, 100 % Cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị luôn nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đặc biệt ở địa bàn biên giới biển và hành lang cửa khẩu cảng, luôn yên tâm tư tưởng công tác khi được giao nhiệm vụ, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nược về công tác tuyên truyền đặc biệt, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp luôn chủ động bám nắm sự chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hoá, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyền truyền đặc biệt phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa bàn đối tượng; tích cực chủ động tham mưu xây dựng các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương vững mạnh; quan tâm chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố  yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt của Bộ đội Biên phòng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiêu biểu trong đơn vị.

 

Lâm Giàu – Lương Kiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *